“Geleneksel Yöntemlerle %100 Doğal”

TÜKETİCİ HAKLARI – CAYMA – İPTAL İADE KOŞULLARI
 
GENEL:
1. Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde,
size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş
sayılırsınız.
2. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188)
hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.
3. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri “kargo bedava” yahut “kargo bizden”
kampanyaları hariç alıcılar tarafından ödenecektir.
4. Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği
adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, Alıcılar
sözleşmeyi sona erdirebilir.
5. Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi,
kullanım klavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.
6. Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu
öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14
gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.
 
SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:
7. Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü
teslim yükümlülüğü sona erer.
 
KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:
8. Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından
haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans
kuruluşu tarafından Satıcı'ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde
nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır.
 
ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:
9. Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise,
durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel
ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse;
ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret
ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14
gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta
içerisinde aktarması olasıdır.
 
ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:
 
10. Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık,
ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır.
Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI, Teslimden
sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet
kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.
CAYMA HAKKI:
11. ALICI; satın aldığı ürünün ambalajını açmadan/tahrip etmeden ürünü kullanmadan kendisine
veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde,
SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai
sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden
cayma hakkını kullanabilir ve teslim aldığınız şekli ile iade edebilirsiniz. Ürünü, ürün faturası,
sipariş numarınızı da içeren bir dilekçe ile iade ediniz.
 
SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:
ŞİRKET
ADI/UNVANI: ELİŞİFA
ADRES: BUHARA MH. DEMİRLİ SK. NO:6/A
EPOSTA: info@elisifa.com.tr
TEL: 05324977606
FAKS:
 
CAYMA HAKKININ SÜRESİ:
12. Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 7 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten
itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin
ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.
13. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.
14. Cayma hakkının kullanılması için 7(yedi) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü
posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede
düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış
olması şarttır.
 
CAYMA HAKKININ KULLANIMI:
15. 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün
faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte
gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE
FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
16. İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte
eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
 
İADE KOŞULLARI:
17. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre
içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20
günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
 
18. ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya
iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle
yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun
kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.
19. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit
tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal
edilir.
 
CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:
20. ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri
gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj
malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi
geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı
açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim
edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan
ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli
yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye
anında teslim edilen gayri maddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik,
yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf
malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik
gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı
ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği
mümkün değildir.
21. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir
yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner,
kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış
ve kullanılmamış olmaları gerekir.
22. Ambalajı açılmış, kullanılmış, tahrip edilmiş vesair şekildeki ürünlerin iadesi kabul edilmez.
Kapıda ödeme ile alınan ürünün geri iadesi kabul edilemez. SATICI, üründe ve ambalajında
herhangi bir açılma, bozulma, kırılma, tahrip, yırtılma, kullanılma ve sair durumları tespit
ettiği hallerde ve ürünün ALICI’ya teslim edildiği andaki hali ile iade edilememesi halinde
ürünü iade almayacak ve bedelini iade etmeyecektir.
 
TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
23. ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart
sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya
karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki
yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her
koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli
ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.
 
ÖDEME VE TESLİMAT
24. Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak, Kuveyt Türk Katılım bankası
hesaplarımızdan (TL) herhangi birine yapabilirsiniz.
25. Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da
tanımlanmış ise online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde
siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.